นักสืบไม่ควรกล่าวเกินจริง

ไม่ มีงานสืบใดในโลกที่สามารถรับรองผลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นักสืบไม่ควรคุยโอ้อวดว่าสามารถสืบเรื่องราวใดๆก็ได้ ราวกับเซียนผู้วิเศษ เพราะการเป็นนักสืบ ไม่ได้หมายถึงการจับยามสามตาล่วงรู้ทุกสรรพสิ่ง เมื่อมีการติดต่อว่าจ้างเข้ามา นักสืบไม่ควรอวดอ้างสรรพคุณของตนเองว่าสามารรับรองผลการสืบได้ 100 เปอร์เซ็นต์  เพราะจะทำให้ดูขาดความน่าเชื่อถือ นักสืบควรวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้จากการบอกเล่าของผู้ว่าจ้าง ถึงเนื้องานนั้นๆว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการสืบ นักสืบควรถามผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนถึงขอบเขตงานที่จะให้ทำ เมื่อนักสืบทำการวิเคราะห์อย่างคร่าวๆจากข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างให้มา และรู้ถึงขอบเขตงานแล้ว จึงค่อยตัดสินใจรับงานนั้น และทำการตกลงกับผู้ว่าจ้างให้ชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการสืบ เพื่อเป็นการ save ตัวของนักสืบไม่ให้ถูกกดดันจนเกินไป