นักสืบมูลค่าเพิ่ม

นักสืบเป็นมนุษย์แปลกประหลาดถึงกับแปลกประหลาดอย่างยิ่ง งานของนักสืบ มักจะเป็นงานที่มีเกี่ยวข้องกับความลึกลับซับซ้อนอยู่เสมอๆ นักสืบจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้กำความลับของสวรรค์ ความลับบางอย่างตีค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลย ไม่ได้หมายความว่าความลับนั้นไม่มีค่า แต่มีค่ามากเกินกว่าจะนำมาตีค่าเป็นเงินเป็นทอง ตัวของนักสืบจึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาและประสบการณ์ ยิ่งนักสืบใดล่วงรู้ความลับที่สำคัญๆ นักสืบนั้นยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง และมีราคาค่าจ้างสูงตามไปด้วย ดารานักแสดงหรือนักกีฬาระดับ super starได้รับค่าตัวแพงๆ ก็เฉพาะเวลาที่ยังหนุ่มแน่น เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เท่านั้น พอแก่ตัวลงไปสังขารร่วงโรย ค่าจ้างก็จะลดลงไปตามสภาพ  แต่นักสืบอาจไม่เป็นเช่นนั้น ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง ยิ่งเก๋ายิ่งมีประสบการณ์ ยิ่งรู้อะไรมาก ราคาค่าตัวกลับสวนทางกับ super star ก็มีเหมือนกัน เหมือนเพชรเหมือนพลอยยิ่งแก่ยิ่งมีราคา นี่คือความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งของนักสืบ