นักสืบต้องหมั่นตรวจตราอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ

คง ไม่มีนักสืบใด สืบทุกเรื่องราวโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลย นักสืบไม่ใช่พ่อมดที่จะสืบเรื่องราวจากการเพ่งลูกแก้ว แต่นักสืบต้องสืบจากการเข้าหาเป้าหมายจริงๆ นักสืบจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นบ้าง แต่คงไม่ถึงกับมีมากจนกลายเป็นสิ่งเกินความจำเป็น นักสืบมิใช่นักรบที่ต้องติดอาวุธหรือเครื่องรบเต็มตัวไปหมด จะมีแต่ก็คงอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการสืบ เช่นกล้องตัวเล็กๆ เครื่องดักฟัง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักสืบก็ไม่ควรเอาแต่ใช้อย่างเดียว ควรหมั่นตรวจตราอยู่เสมอ ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ นักสืบจะได้ไม่เสียโอกาสในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย นักสืบควรฝึกหัดใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้คล่องแคล่วชำนาญ ใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้พังไปก่อนเวลาอันควร เมื่อนักสืบจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรตั้งสติให้ดี ให้มีความละเอียดสักนิดหนึ่ง อุปกรณ์บางอย่างใส่กลับหัวกลับหางกันได้ง่าย แต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวทีเดียว