นักสืบต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ

นักสืบไม่ใช่สาว offfice ทั่วไป เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น แต่งานของนักสืบต้องทำกันตลอดเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา อาจบางทีแม้กระทั่งเวลานอน ยังฝันว่า ตามสืบหาเป้าหมายอยู่ก็มี นักสืบมักจะต้องตรากตรำทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสืบ ดังนั้น สุขภาพของนักสืบจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่สม่ำเสมอ นักสืบควรหาเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง ในแต่ละวัน อาจจะหาเวลาออกกำลังกาย สร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายบ้าง เช่นตอนตื่นนอนเป็นต้น หากนักสืบใดไม่ดูแลสุขภาพ ปล่อยให้ร่างกายเสื่อมถอยไปกับการเวลา มีการเจ็บไข้ไม่สบายบ่อยๆ ย่อมเป็นอุปสรรคในหน้าที่การงาน เพราะงานของนักสืบ ถือว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรง มีความตื่นตัวตลอดเวลา จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ