นักสืบควรเริ่มต้นในสิ่งที่ง่าย

นักสืบเมื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างแล้วควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเริ่มต้นสืบ จากง่ายไปยาก เนื่องจากบ่อยครั้ง สิ่งที่ควานหาอย่างลำบากยากเย็นใช้เวลาและความพยายามไปมากมาย แต่สุดท้ายกลายเป็นเส้นผมบังภูเขา คำตอบอยู่เบื้องหน้าแท้ๆ นักสืบกลับหลงทางวกเวียนวน ไปทางอื่นกลายเป็นเอาภูเขามาบังเส้นผมเสียนี่ นักสืบไม่ควรเริ่มต้นสืบด้วยความยาก สิ่งใดที่คิดว่าจะใช่ และง่ายต่อการบรรลุผลแห่งการสืบ ควรเริ่มต้นที่สิ่งนั้นทันที เมื่อไม่ได้แล้วค่อยสืบเสาะในกรณีที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ แบบนี้นักสืบจะไม่เสียเวลาและไม่สบสนในลำดับของการทำงาน จะทำให้นักสืบเข้าหาเป้าหมายได้ง่าย เหนื่อยน้อยลง และ สิ้นสุดภารกิจอย่างรวดเร็ว นักสืบจะเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานชิ้นถัดๆไป